Herenstraat 76 | 2271 CK Voorburg | secretaris@artibrak.nl
Vereniging van beeldende kunstenaars
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van ArtiBrak staat open voor professioneel werkende kunstenaars (na ballotage) en voor allen die de kunst een warm hart toedragen. De vereniging kent werkende leden, kunstlievende leden en donateurs. Het lidmaatschap bedraagt voor werkende en kunstlievende leden € 100,00 per jaar, donateurs betalen tenminste € 25,00. Leden, kunstlievende leden en donateurs ontvangen uitnodigingen voor alle activiteiten in de galerie, alsmede vier maal per jaar het digitale ArtiBrak Magazine en dertien keer per jaar de digitale Nieuwsbrief. Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, waar ook de donateurs (geen stemrecht) welkom zijn. Leden, kunstlievende leden en donateurs krijgen bij aankoop van een kunstwerk in ArtiBrak 5% korting.

Ballotage (lid worden als werkend lid)
Werkend lid kan men worden na ballotage. Er wordt twee maal per jaar (in voorjaar en najaar) geballoteerd; de kosten voor ballotage bedragen € 25,00. Het ingebrachte werk wordt door een commissie van anonieme kunstenaars in verschillende disciplines beoordeeld. Meer informatie kunt u krijgen bij de secretaris van de vereniging: secretaris@artibrak.nl

Exposities en andere activiteiten
Leden, maar – onder bepaalde voorwaarden - ook buitenstaanders, kunnen exposeren in de ruime en lichte galerie met een oppervlakte van ca. 150 m2.
De expositiekosten bedragen voor werkende leden € 360,00 per expositieperiode van vier weken. De kosten voor inrichting, vernissage, verzekering en publiciteit zijn daarin inbegrepen. De verkoopprovisie is 30%.
Werkende leden hebben voorrang bij het exposeren. Voor gastexposanten gelden aparte expositietarieven. Eenmaal per jaar is er een ledententoonstelling; deelname hieraan is gratis.

En meer....
Behalve aan exposities kan er ook worden deelgenomen aan diverse activiteiten met een cultureel aspect, zoals het geven van lezingen, het houden van workshops, het presenteren van nieuw werk of technieken, het organiseren van (kunst)lunches, boekpresentaties, voordrachten over culturele onderwerpen. Op de eerste verdieping van de galerie is een ruimte (ca. 50 m2) beschikbaar waar dergelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Over de verschillende mogelijkheden is informatie verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging: secretaris@artibrak.nlCentrum voor kunst en cultuur
De openingstijden van de galerie zijn:
• Woensdag tot en met zondag van 
  13 uur - 17 uur
• Zaterdag van 12-16 uur. 
• Tijdens de feestdagen is de galerie
   gesloten.
Aanvraag nieuwsbrief
homephoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram