Tel. 070 386 8701 | secretaris@artibrak.nl
Vereniging van beeldende kunstenaars
Jaarstukken 2017
Vereniging ArtiBrak
Gevestigd: Herenstraat 44, 2271 CH te Voorburg
Website: www.ArtiBrak.nl


Ontwikkelingen en huisvesting ArtiBrak
De doelstelling van de vereniging, die in de per 20 maart 2015 herziene Statuten is vastgelegd, biedt onverminderd de mogelijkheid voor de leden van de vereniging voor creatieve uitingen door middel van exposities, maar ook met het organiseren van workshops, lezingen of muziekuitvoeringen. Het aantrekken van nieuwe leden en het zorgen voor een breed publiek dat zich door de bezoeken aan exposities kan vergewissen van de ontwikkelingen in en rond de vereniging, is van essentieel belang voor het voortbestaan van de vereniging. De planontwikkeling voor het Huygenskwartier werd op de voet gevolgd en zonodig mengde het bestuur zich in de discussie daaromtrent.
In 2017 heeft dit nog geen gevolgen gehad voor de huisvesting van ArtiBrak.

Activiteiten 2017

Exposities 2017
In 2017 werden er 13 (vierwekelijkse) tentoonstellingen van uiteenlopende aard georganiseerd in de galerie. Het jaar begon, zoals gebruikelijk met de ledententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel. Aan de ledententoonstelling deden 43 leden mee. De galerieprijs werd uitgereikt aan Andrzej Wawrzyniak voor het werk ‘Abeel’. Eervolle vermeldingen waren er voor Hermien Buytendijk en Ber Boom.Vijf exposities met uiteenlopend werk werden door leden ingevuld.
Vier nieuwe leden exposeerden in april. Drie groepen, met onder andere leden van buiten ArtiBrak exposeerden dit jaar, waaronder Stichting Ateliers 1819 en een keramiekgroep met leden van Klei, georganiseerd door Vera Zegerman. Daarnaast was er, in het kader van de jaarlijkse uitwisseling, een expositie van GSA Hilversum. Door sluiting van de Hilversumse galerie konden de leden van ArtiBrak helaas niet exposeren in Hilversum.Naast een themaexpositie “Landscape as a memory” kwamen er weer afgestudeerden van de KABK met hun werk bij ArtiBrak. Na ArtiBrak’s Winterfair werden er van kerst tot na nieuwjaar (winterslaap) werken van twee leden in de etalages van ArtiBrak geëxposeerd.
In 2017 vonden vier (ieder kwartaal) stockpresentaties plaats. Stockwerk is werk dat voor een kleine prijs in de achterhal van ArtiBrak wordt geëxposeerd en bij verkoop direct kan worden meegenomen door de koper.

Lezingen/muziekuitvoeringen
Op 21 september was er een door Frans Kokshoorn georganiseerd muziekoptreden van de Ierse Enda Kenny in de galerie met veel toehoorders.
Suus Zweekhorst gaf drie keer een workshop “snelschetsen” die enthousiast werden bezocht.
Op 17 en 18 juni deed ArtiBrak mee aan de “Kunst aan Huis” Open atelierroute; ook kon men de ateliers van vier leden van ArtiBrak bezoeken.

Ledenbestand
In 2017 hebben 18 leden (WL en KL) hun lidmaatschap opgezegd om uiteenlopende redenen, o.a. door ouderdom, geen betrokkenheid meer en ander werk. En 2 leden zijn overleden. Op 31 december 2017 had ArtiBrak 104 werkende leden en 11 kunstlievende leden.Bij de ballotageronde in maart zijn er vijf leden aangenomen en in november zijn er drie leden aangenomen

Bestuur
In april 2017 is Laurien Twaalfhoven toegetreden tot het bestuur als secretaris en Dick van der Neut als voorzitter. De belangrijkste taken voor het bestuur zijn het sturing geven aan de vereniging en het participeren in de ontwikkeling van het Huygenskwartier, mede om de huisvesting van ArtiBrak in goede banen te kunnen leiden. Het bestuur heeft in 2017 negen keer vergaderd.

Commissies
Bij ArtiBrak functioneren verschillende commissies. Allereerst de programmacommissie, die zich bezig houdt met de invulling van het expositie jaaroverzicht van ArtiBrak en de uitwisseling met andere verenigingen van beeldende kunstenaars.In 2017 bestond de programmacommissie uit: Door van Ginneken, Dick van der Neut, Winnifred Bastian en Natalia Schoutsen-Stefanova (stockpresentaties).

Ten behoeve van de inrichting van de exposities functioneren er twee inrichtingscommissies. In 2017 maakten Fred Hemmes, Alfred Hakkert, Felah Doornberg en Juliette van Bavel deel uit van de inrichtingscommissies.
Voor de Public Relations en de redactie van ArtiBrak-nieuwsbrieven hebben zich in 2017 de volgende leden en vrijwilligers ingezet. Noud van den Boer en Bob Schoutsen verzorgden de foto’s voor de website en facebook. Voor het beheer van de website is Kjeld van den Ende verantwoordelijk en de redactie van ArtiBrak Aktueel bestond uit: Ine van den Boer en Petra Overbeek Bloem. Petra Overbeek Bloem heeft ook de lay-out en verzending van de uitnodigingen/posters voor het overgrote deel van de exposities verzorgd.

Een team van gastvrouwen en -heren heeft in 2017 weer gezorgd dat ArtiBrak gedurende 5 middagen in de week voor het publiek geopend kon zijn. Enkele nieuwe vrijwilligers die zich in de loop van het jaar aanmeldden zijn helaas weer vertrokken, meestal omdat men ander (vrijwilligers-)werk vond.
Jaarrekening 2018 en Begroting 2019
Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 (in euro’s)

(goedgekeurd door de ALV van 13 maart 2019)
Inkomsten Vereniging (incl. centrum) 2017
uitkomsten 2018
begroting 2018
uitkomsten 2019
goedgek.
ALV 13/3
Contributies/ledenbestand Expo-bijdragen Verkoopcourtages
Subsidie gem. LV Inkomsten van derden 10168 (100)
4460
4144
0
0 8500 (100)
4200
4000
0
0 9116(100)
4505
4735
0
0 8500(100)
4500
4500
0
0
Incidentele inkomsten uit workshops, lezingen,
ballotages e.d. 1080 1075 1752 1950
Subsidie cultuurmenu 3600 3600 3600 3600
Totaal inkomsten: 23452 21375 23708 23050

Uitgaven (galerie)
Huur Energie/water Tel/internet
Verzekeringen 6979
2384
756
1359 p.m. 2700
850
1400 p.m. 1306
607
1380 p.m. 2100
600
1400
Uitn/portikosten/PR Inr./openingen/div 59
1152 200
1450 127
1891 200
1850
Schoonmaakkosten 731 1145 784 950
Vrijwilligers 574 600 671 700
Uitgaven cultuurmenu 2492 2800 2299 2500
Uitgaven (vereniging)
Secr/porti/bankkosten 326 700 568 450
Nieuwsbrief/Magazin 0 0 0 0
Diversen 282 250 398 250
Totaal uitgaven: 17095 12095 10030 11050
Centrum voor kunst en cultuur
De openingstijden van de galerie zijn:
• Woensdag tot en met zondag van 13-17 uur
• Zaterdag van 12-16 uur. 
• Tijdens de feestdagen is de galerie gesloten.
homephoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram