Herenstraat 76 | 2271 CK Voorburg | secretaris@artibrak.nl
Vereniging van beeldende kunstenaars

Martin Wink

https://www.martinwink.nl/

Het werk van Wink heeft betrekking op het landschap. Met name de gemaaktheid van het landschap om hem heen, het feit dat over ieder stukje landschap een beslissing is genomen. Hij is zich er voortdurend van bewust dat het landschap waarin hij zich beweegt in zijn huidige uiterlijk gevormd is door de mens. Zo ontstaat een decor gevormd door natuurlijke processen, aangevuld met gerichte ingrepen.

De vraag komt bij hem op of er in deze geregisseerde landschappen wel een grens is tussen natuur en cultuur. Wat de één ziet als een cultuurlandschap, ziet een ander als natuur of wildernis. Iets waar de meningen al eeuwen over verschillen.

Voor hij naar de kunstacademie ging volgde hij een opleiding op het gebied landschapsinrichting. Deze beide opleidingen hebben een grote invloed op zijn manier van waarnemen. Een technische benadering versus een gevoelsmatige. Beurtelings voerden zij de boventoon. In de loop van de tijd zijn de verschillende manieren van waarnemen samengegaan. Om een idee goed uit te diepen werkt hij vaak in series.

Hoewel Wink zijn landschappen soms vergaand abstraheert, zijn ze bijna altijd gebaseerd op wat hij werkelijk heeft waargenomen. De beschouwer hoeft dat echter niet te zien. Wat hem inspireerde blijft in het midden.

Martin is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten te Den Haag, KABK.

Hij exposeert in binnen- en buitenland. Werk is opgenomen in collecties van particulieren en overheidsinstanties.

Centrum voor kunst en cultuur
De openingstijden van de galerie zijn:
• Woensdag tot en met zondag van 
  13 uur - 17 uur
• Zaterdag van 12-16 uur. 
• Tijdens de feestdagen is de galerie
   gesloten.
Aanvraag nieuwsbrief
homephoneenvelope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram