Vereniging van Beeldende Kunstenaars
Alle foto’s en afbeeldingen op deze site mogen niet zonder toestemming gebruikt of gepubliceerd worden

Info en Contact

Centrum voor kunst en cultuur
Galerie ArtiBrak aan de Herenstraat 44 in Voorburg vormt de basis voor alle door de vereniging te organiseren culturele activiteiten. Als uitvloeisel daarvan worden vierwekelijkse tentoonstellingen gehouden met als uitgangspunt dat naast de leden ook geïnteresseerde buitenstaanders de mogelijkheid hebben om te exposeren en daarmee ook de toegankelijkheid van ArtiBrak voor een groter publiek mogelijk wordt gemaakt. Ook vinden er uitwisselingen met andere kunstenaars-verenigingen plaats, nationaal en internationaal. Verder zijn er door het jaar heen de nodige andere culturele activiteiten, zoals vrienden- en vrijwilligers-bijeenkomsten, lezingen, muziekuitvoeringen en deelname aan diverse kunstmanifestaties (o.a. monumentendagen) in de directe omgeving en deelname van ArtiBrak aan het Culturele festivals in Leidschendam-Voorburg.

Lidmaatschap vereniging ArtiBrak
Het lidmaatschap van ArtiBrak staat voor iedereen open. De vereniging kent werkende leden, kunstlievende leden en donateurs. Het lidmaatschap bedraagt (per 2016) voor werkende en kunstlievende leden € 100,00 per jaar, donateurs betalen tenminste € 25,00 (meer mag). Leden en donateurs ontvangen uitnodigingen voor alle activiteiten in de galerie, alsmede periodiek de digitale ArtiBrak Nieuwsbrief. Bovendien krijgen zij bij aankoop van een kunstwerk in ArtiBrak 5% korting.

Aanmelding werkende leden
Kunstenaars kunnen werkend lid worden na ballotage. Tweemaal per jaar vinden er ballotagerondes plaats; de kosten daarvoor bedragen € 25,00 per deelnemer. Het ingebrachte werk wordt door een commissie van kunstenaars beoordeeld. Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging: ArtiBrak2007@gmail.com

Exposeren en andere activiteiten
Wat is er allemaal mogelijk? Leden, maar ook buitenstaanders, kunnen exposeren in de ruime en lichte galerie met een oppervlakte van ca. 150 m2. Voor deelname aan exposities betaalt men een bijdrage. De expositiekosten bedragen voor werkende leden voor een periode van drie weken € 120,00 p.p. (bij deelname van drie exposanten). De kosten voor inrichting, vernissage, verzekering en publiciteit zijn daarin inbegrepen. De verkoopprovisie is 30%. Werkende leden hebben voorrang bij het exposeren. Voor gastexposanten gelden aparte expositietarieven. Eenmaal per jaar vindt er een ledententoonstelling plaats; deelname hieraan is gratis. Werk voor kleine prijzen wordt regelmatig in stock geëxposeerd.
Behalve aan exposities kan er ook worden deelgenomen aan allerlei activiteiten met een cultureel aspect, zoals het geven van lezingen, het houden van workshops, het presenteren van nieuw werk of technieken, het organiseren van (kunst-)lunches, boekpresentaties, voordrachten over culturele onderwerpen, e.d. Ook op de eerste verdieping van de galerie is een ruimte (ca. 50 m2) beschikbaar waar dergelijke activiteiten kunnen worden gehouden. Over alle mogelijkheden is informatie verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging: ArtiBrak2007@gmail.com

Hoe kun je lid worden van ArtiBrak
Werkend lid kan men worden via een ballotage, zie onder Lidmaatschap vereniging ArtiBrak. Kunstlievend lid of donateur kan men worden door aanmelding bij de secretaris, per email: ArtiBrak2007@gmail.com.

Informatie over ArtiBrak
Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van ArtiBrak en wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws over culturele activiteiten in de gemeente Leidschendam-Voorburg, stuur dan een e-mail met het verzoek daartoe naar de secretaris: ArtiBrak2007@gmail.com.

Ook via de website kunt u zich abonneren op ArtiBrak nieuws.

Bestuurssamenstelling
Dick van der Neut                Voorzitter                   dick.vdneut@casema.nl
Laurien Twaalfhoven           Secretaris                  ArtiBrak2007@gmail.com  tel: 0649354647
Egbert Kortekaas                Penningmeester       
Doortje van Ginneken         Bestuurslid                 cadocabinet@gmail.com
Noud van den Boer             Bestuurslid / PR         nvandenboer@yahoo.com


Op de foto vlnr:, Noud van den Boer, Dick van der Neut (voorzitter), Laurien Twaalfhoven (secretaris), Egbert Kortekaas (penningmeester) en Doortje van Ginneken

Informatie over exposities
Galerie ArtiBrak
Herenstraat 44
2271 CH Voorburg
T.0703868701

Contact
Laurien Twaalfhoven
p/a Herenstraat 44
2271 CH Voorburg
T 0649354647
E ArtiBrak2007@gmail.com

Bankrekeningen
ING-bank: NL70 INGB 0004 0507 41

Kamer van Koophandel
Inschrijvingsnummer 40407813