Centrum voor kunst en cultuur

Galerie ArtiBrak aan de Herenstraat 44 in Voorburg vormt de basis voor alle door de vereniging te organiseren culturele activiteiten. Als uitvloeisel daarvan worden driewekelijkse tentoonstellingen gehouden met als uitgangspunt dat naast de leden ook geïnteresseerde buitenstaanders de mogelijkheid hebben om te exposeren en daarmee ook de toegankelijkheid van ArtiBrak voor een groter publiek mogelijk wordt gemaakt. Ook vinden er uitwisselingen met andere kunstenaars-verenigingen plaats, nationaal en internationaal. Verder zijn er door het jaar heen de nodige andere culturele activiteiten, zoals vrienden- en vrijwilligers-bijeenkomsten, lezingen, muziekuitvoeringen en deelname aan diverse kunstmanifestaties (o.a. monumentendagen) in de directe omgeving en deelname van ArtiBrak aan het Culturele festivals in Leidschendam-Voorburg.

Lidmaatschap vereniging ArtiBrak

Het lidmaatschap van ArtiBrak staat voor iedereen open. De vereniging kent werkende leden, kunstlievende leden en donateurs. Het lidmaatschap bedraagt (per 2016) voor werkende en kunstlievende leden € 100,00 per jaar, donateurs betalen tenminste € 25,00 (meer mag). Leden en donateurs ontvangen uitnodigingen voor alle activiteiten in de galerie, alsmede periodiek de digitale ArtiBrak Nieuwsbrief Aktueelen het ArtiBrak Magazine. Leden en donateurs genieten bij aankoop van een kunstwerk 5% korting.

 © 2010 ArtiBrak

 

Aanmelding werkende leden

Kunstenaars kunnen werkend lid worden na ballotage. Tweemaal per jaar vinden er ballotagerondes plaats; de kosten daarvoor bedragen € 25,00 per deelnemer. Het ingebrachte werk wordt door een commissie van kunstenaars beoordeeld. Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging: ArtiBrak2007@gmail.com

Exposeren en andere activiteiten

Wat is er allemaal mogelijk? Leden, maar ook buitenstaanders, kunnen exposeren in de ruime en lichte galerie met een oppervlakte van ca. 150 m2. Voor deelname aan exposities betaalt men een bijdrage. De expositiekosten bedragen voor werkende leden € 120,00 p.p. (bij deelname van drie exposanten) voor een periode van vier weken. De kosten voor inrichting, vernissage, verzekering en publiciteit zijn daarin inbegrepen. De verkoopprovisie is 30%. Werkende leden hebben voorrang bij het exposeren. Voor gastexposanten gelden aparte expositietarieven. Eenmaal per jaar vindt er een (gratis) ledententoonstelling plaats, waarbij de galerieprijs wordt uitgereikt. Werk voor kleine prijzen wordt regelmatig in stock geëxposeerd. Voor deelname betaalt men € 30,00 per deelnemer voor ongeveer drie maanden.

Behalve aan exposities kan er ook worden deelgenomen aan allerlei activiteiten met een cultureel aspect, zoals het geven van lezingen, het houden van workshops, het presenteren van nieuw werk of technieken, het organiseren van (kunst-)lunches, boekpresentaties, voordrachten over culturele onderwerpen, e.d. Over alle mogelijkheden is informatie verkrijgbaar bij de secretaris van de vereniging: ArtiBrak2007@gmail.com


Hoe kun je lid worden van ArtiBrak

Werkend lid kan men worden via een ballotage, zie onder Lidmaatschap vereniging ArtiBrak

Kunstlievend lid kan men worden door aanmelding bij de secretaris: per e-mail: ArtiBrak2007@gmail.com of telefonisch 06 49 35 46 47. U kunt zich ook aanmelden door uw jaarcontributie over te maken op: NL70 INGB 0004 0507 41 t.n.v. ArtiBrak, onder vermelding van uw naam en adres.

Ook donateurs kunnen zich aanmelden bij de vereniging door € 25,00 of meer over te maken op: NL38 INGB 0009 5970 01 t.n.v. Stichting Vrienden ArtiBrak onder vermelding van uw naam en adres.

Informatie over ArtiBrak

Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van ArtiBrak en wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws over culturele activiteiten in de gemeente Leidschendam-Voorburg, stuur dan een e-mail met het verzoek daartoe naar de secretaris: ArtiBrak2007@gmail.com