zondag 1 april 2018

Willy v. d. Berg

Afscheid van Willy v. d. Berg, aftredend lid van de ballotagecommissie. Toespraak door Dick v.d. Neut, Voorzitter ArtiBrak.