Vereniging van Beeldende Kunstenaars
Alle foto’s en afbeeldingen op deze site mogen niet zonder toestemming gebruikt of gepubliceerd worden

dinsdag 14 november 2017

Nieuwsbrief Aktueel 2017 nr4 - november


Colofon:

Nederlandse Vereniging
Arti et Industriae Brak-LKV
stuurt gemiddeld 4 keer per jaar een nieuwsbrief aan leden, donateurs en vrijwilligers.
*
Beschermvrouwe
H.K.H. Prinses Beatrix
*
Bestuur:
Dick van der Neut, voorzitter
Els de Graaff, penningmeester
Laurien Twaalfhoven, secretaris
Noud van den Boer
Doortje van Ginneken
 *
Redactie:
Ine van den Boer
Noud van den Boer, fotografie
Petra Overbeek Bloem, vormgever

In deze nieuwsbrief:


Bestuursmededelingen

  • namens het bestuur
  • lid worden van ArtiBrak of ArtiBrak steunen
  • Nieuw geballoteerden
  • Op zoek naar exposanten voor de stock-exposities 2018
  • Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2018
  • Nieuwjaarsborrel op 6 januari
  • Een helpende hand bij de redactie gezocht

Aktiviteiten

  • Exposities in de galerie
  • Exposities van ArtiBrakleden elders
  • Lezingen en workshops

 

Bestuursmededelingen

Namens het bestuur

 
Wat is er de laatste maanden gebeurd bij ArtiBrak?
Er is een nieuwe gastvrouw bij gekomen: Maaike Warnaar, oud-docent Engels, twee rechterhanden en overal voor in. Bovendien tekent ze erg leuk.
Felah Doornberg en Alfred Hakkert gaan stoppen met inrichten. Met ingang van 1 januari nemen John Korsten en Katja Schendzielorz het over.
Suus Zweekhorst heeft twee succesvolle workshops ‘snelschetsen’ gegeven.
Ook klonk er weer muziek tussen de kunst, die veel belangstellenden trok: de Ierse singer-songwriter Enda Kenny trad op met zang en akoestische gitaar voor een zichtbaar genietend publiek.
 
De afgelopen maanden zijn er inspirerende tentoonstellingen geweest met een verheugende verkoop. Is de crisis dan toch echt voorbij?
 
Op het gebied van de huisvesting is er geen nieuws.
We merken dat er hard wordt gewerkt om ons mooie Huygenskwartier weer populair te maken en dus meer mensen te trekken. Denk aan de Vlietdagen, de Voorburgse Rondgang, de Monumentendag, Halloween en binnenkort de Kaarsjesavond.
 
Het expositieprogramma voor volgend jaar is nagenoeg rond. Er is hier en daar nog een gaatje, dus wie wil exposeren kan zich melden bij Doortje van Ginneken (cadocabinet@gmail.com). Wacht niet te lang, want het vullen van het expositie-programma is een dynamisch proces, dus de ‘gaatjes’ lopen snel vol.
We hebben dit jaar acht nieuw geballoteerde leden mogen verwelkomen, dus veel ‘vers bloed’ en nieuwe diversiteit bij de exposities in het komende jaar.
 
Het eind van het jaar is alweer in zicht en dus ook de ledententoonstelling in januari.
Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten bij de opening (en tevens nieuwjaarsborrel) op zaterdag 6 januari.
Maar eerst nog de Winterfair waar ook een kleine twintig leden aan meedoen.
 
Tot slot wensen wij als bestuur iedereen alvast gezellige en inspirerende decemberdagen toe.
 
Namens het bestuur,
Laurien Twaalfhoven
Secretaris

Lid worden van ArtiBrak of ArtiBrak steunen

 
Leden en donateurs zijn voor iedere vereniging van essentieel belang. In ieder geval vanwege de inkomsten via contributies en donaties, maar ook om een vereniging levendig en toekomstbestendig te maken of te houden. Dat geldt uiteraard ook voor ArtiBrak. Maar hoe kan men lid of donateur worden? Misschien is het een idee om de mogelijkheden bij ArtiBrak nog eens onder de aandacht van uw familie, vrienden of  bekenden te brengen.

ArtiBrak kent werkende leden, kunstlievende leden en donateurs. Het lidmaatschap bedraagt voor werkende en kunstlievende leden € 100,- per jaar, donateurs betalen € 25,- (meer mag). Leden en donateurs ontvangen uitnodigingen voor alle activiteiten in de galerie, alsmede periodiek de digitale ArtiBrak-nieuwsbrief Aktueel. Leden en donateurs genieten bij aankoop van een kunstwerk 5% korting.

Kunstenaars kunnen werkend lid worden na ballotage, waarvan jaarlijks twee rondes plaatsvinden; de kosten hiervoor bedragen € 25,-. Het ingebrachte werk wordt door een commissie van kunstenaars beoordeeld. In Aktueel worden de oproepen voor ballotagerondes tijdig bekend gemaakt.

Kunstlievende leden en donateurs steunen ArtiBrak in financieel opzicht. Uiteraard kan men ook anderszins een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van ArtiBrak, bijvoorbeeld door als gastvrouw of gastheer in de galerie op te treden of zitting te nemen in een van de commissies.
Kunstlievend lid kan men worden door aanmelding bij de secretaris: per e-mail: artibrak2007@gmail.com.
Men kan zich ook aanmelden door overmaking van de jaarcontributie op: NL70 INGB 0004 0507 41 t.n.v. ArtiBrak, onder vermelding van naam en adres.
Ook donateurs kunnen zich aanmelden bij de vereniging door € 25,- of meer over te maken op: NL38 INGB 0009 5970 01 t.n.v. de Stichting Vrienden ArtiBrak onder vermelding van naam en adres.
Ook e-mailtjes van nieuwe donateurs zijn van harte welkom bij de secretaris.

Nieuw geballoteerden


Op 6 november is er weer een ballotageronde geweest. De volgende nieuwe leden zijn toegelaten tot onze vereniging:

Yvon Scharis                           schilderen        www.yvonscharis.nl

Ingrid Dingjan                          schilderen       www.maritiemschilder.com

Evangelos Kalogeropoulos    schilderen       https://evankalo.com

Op zoek naar exposanten voor de stock-exposities 2018


Naast de 4-wekelijkse exposities van werkende ArtiBrak-leden, is het mogelijk om in de hal van de galerie te exposeren met ‘klein werk voor een kleine prijs’, het zogenaamde ‘stockwerk’, tot maximaal € 300,- per werk. In de hal is tevens een vitrine voor o.m. ruimtelijk werk.
Om het stockwerk meer onder de aandacht te brengen zal in de galerie de vitrine bij het kleine rechterraam (zichtbaar vanaf de straat) tevens worden ingericht met klein stockwerk (niet groter dan 25-30 cm). In de etalage zal een zichtbare verwijzing naar het stockwerk in de hal worden aangebracht. De gekochte kunstwerken kunnen direct worden meegenomen.

In de beschikbare ruimte(s) kunnen twee tot drie leden exposeren met stockwerk.
Ook in 2018 zijn er vier periodes gereserveerd voor exposities van stockwerk.
Het gaat om de volgende periodes:

STOCK 1 van wo 31 januari t/m zo 25 maart
STOCK 2 van wo 28 maart t/m zo 17 juni
STOCK 3 van wo 20 juni t/m zo 9 september
STOCK 4 van wo 12 september t/m zo 2 december

(NB: gedurende de ledententoonstelling en de Winterfair is er geen Stock-expositie).

De expositiebijdrage per deelnemer is € 30,- per periode.
De bijdrage voor STOCK 1 (een kortere periode) is bepaald op € 20,- per deelnemer.

Voor deelname kunt u contact opnemen met:
Natalia Schoutsen-Stefanova per e-mail: schoutsen-stefanova@ya.ru of tel. 06-33194624
of Katja Schendzielorz per e-mail: katja.schendzielorz@planet.nl of tel. 06-14999025.

Op dit moment exposeert Alfred Hakkert nog t/m zondag 3 december met stockwerk. Zijn kleurenetsen geven een kijkje in de mensenwereld waarin (wilde) dieren als vanzelfsprekend ook een rol spelen. Alfred wil daarmee iets zichtbaar maken van de schoonheid van natuur en cultuur.
De Bloemenluipaard van Alfred Hakkert

Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2018


Bij de opening van de ledententoonstelling op 6 januari 2018 zal wederom de Galerieprijs voor het meest aansprekende kunstwerk worden uitgereikt. Een deskundige jury zal een keus maken uit de geëxposeerde werken. Een reden temeer om je aan te melden voor de ledententoonstelling (van 3 t/m 28 januari).  Deelname is gratis.
Jury en winnaars van de Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2017

Nieuwjaarsborrel op 6 januari


De opening van de ledententoonstelling is tevens de Nieuwjaarsborrel, dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met kunstminnende collega’s van gedachten te wisselen met een drankje en een hapje. Het bestuur hoopt heel veel leden te mogen verwelkomen. 

ArtiBrak Winterfair


Ook dit jaar zal de galerie in de laatste maand van het jaar weer in winterse sferen gehuld zijn met de inmiddels traditionele Winterfair. We willen een ouderwetse marktsfeer creëren met lange tafels met kratten vol klein twee- of driedimensionaal werk tegen kleine prijsjes (maximumprijs € 300,- per werk). Zorg zelf voor een krat of doos met daarin de aanbiedingen en vermeld daarop duidelijk de naam en de prijs. Het bestuur en de inrichtingscommissie zorgen voor een sfeervolle aankleding van de galerie als kerstmarkt.

Inleveren van het werk  dinsdag 5 december van 9-11 uur.
Ophalen van het werk  zaterdag 23 december van 15-16 uur.
Kosten € 30,-. Graag voor 4 december overmaken naar rek. Nr. NL70INGB0004050741 t.n.v. ArtiBrak o.v.v. Winterfair.

Meld je zo snel mogelijk aan, in ieder geval vóór 30 november.
Een helpende hand bij de redactie gezocht

De redactie is nog steeds op zoek naar iemand die een handje wil helpen bij het schrijven van stukjes voor de nieuwsbrief Aktueel. Wie wil er af en toe een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld een verslagje schrijven van een bijzondere (uitwisselings)tentoonstelling die in of buiten ArtiBrak is geweest, een leuk atelierbezoek bij een bevriende kunstenaar of ander nieuws dat interessant is voor onze leden. Je bepaalt zelf wanneer je iets wilt of kunt doen. Je hoeft niet mooi te kunnen schrijven, hoofdredacteur Ine van den Boer redigeert de stukken en kan je helpen er een goed verhaal van te maken.

Wie een handje wil toesteken kan zich bij mij melden, Ine van den Boer via e-mail nvandenboer@hotmail.com of op tel. nr. 070-3860081.
 
Aktiviteiten

Exposities in de Galerie

 
data exposities
van woensdag t/m zondag
opening
zaterdag
Tentoonstelling van
2017
8 nov t/m 3 dec 11 nov Keramiek: Vera Zegerman en groep
6 dec t/m 23 dec 9 dec Winterfair 2017
2018
3 jan t/m 28 jan 6 jan Ledententoonstelling

Het schema van 2018 volgt nog

Exposities van ArtiBrakleden elders

  
Werkende leden kunnen hun exposities elders per e-mail doorgeven aan Laurien Twaalfhoven, ArtiBrak2007@gmail.com onder vermelding van naam exposant, titel tentoonstelling, adres van de expositieruimte, webadres van de organisator van de expositie.

Lezingen en Workshops


Leden die ideeën hebben voor lezingen of workshops of zelf een lezing of een workshop willen geven, kunnen zich melden bij Laurien Twaalfhoven, ArtiBrak2007@gmail.com

zondag 12 november 2017

vrijdag 3 november 2017

Diversiteit in klei bij galerie ArtiBrak
Van 8 november t/m 3 december exposeren acht professionele keramisten in galerie ArtiBrak, elk met acht werken. Met het thema ‘diversiteit in klei’ laat de tentoonstelling zien hoe gevarieerd keramiek kan zijn. Er zijn fragiele vormen, organische objecten, maar ook figuratieve beelden te zien, gemaakt van porselein tot grove kleisoorten, in diverse kleuren en formaten.

De objecten van Joyce Altheer lijken mechanismen zonder duidelijke functie; robuust, stoer en industrieel. De bijzondere vrouwfiguren van Janneke Bruines zijn elegant, verleidelijk en kleurrijk. Jeroen Endeveld laat vaak zijn technische achtergrond zien in zijn keramische objecten. Het zwarte porselein van Noortje Meijerink is versierd met ingelegde sierlijke zilveren vogelmotieven. Edith Tergau laat zich inspireren door microscoopbeelden van planten, zaden en kiemen. Irene van der Winkel bouwt fragiele objecten op van dunne porseleinen plaatjes. Het werk van Jacqueline Tijssen bestaat uit torens, boten en huizen van keramiek. Het organische werk van Vera Zegerman kenmerkt zich door opvallende kleuraccenten.

De tentoonstelling wordt zaterdag 11 november om 15.00 uur geopend door Vera Zegerman, voorzitter Stichting KLEI.

Tentoonstelling van 8 november tot en met 3 december 2017
Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44, 2271 CH Voorburg – www.artibrak.nl
Openingstijden: woe t/m vrij en zon 13 – 17 uur, zat. 12 -16 uur